Obwieszczenie nr GPS.6733.8. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenera technologicznego o wymiarach 3,2 x 2,5 x 2,55 m  z agregatem prądotwórczym na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 3/1 położonej w miejscowości Marysin, gmina Kałuszyn

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 grudnia 2020r.

 

Obwieszczenie Nr LU.RUZ. 4210.54m.2020.TK

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole A” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński

 

Decyzja Nr ROŚ.6233.5.2020 w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6733.8. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenera technologicznego o wymiarach 3,2 x 2,5 x 2,55 m  z agregatem prądotwórczym na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 3/1 położonej w miejscowości Marysin, gmina Kałuszyn

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice" gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice" gm. Kałuszyn

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 10 listopada 2020r o godz. 12.00.

 

Obwieszczenie starosty mińskiego z dnia 28 października 2020

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Olszewice, działka nr 311, miejscowość Kałuszyn, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice" gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie GPS.6733.7.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu do budynku remizy OSP na działkach o nr ewid. 795/3, 797/3, 799/3 położonych w miejscowości Nowe Groszki

 

Obwieszczenie GPS.6733.5.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz kanalizacją teletechniczną światłowodową, słupa linii napowietrznej SN, studni światłowodowej na działce o nr ewid. 393 położonej w miejscowości Olszewice

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, złącza kablowego SN na działce o nr ewid. 204/1 położonej w miejscowości Przytoka

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 Obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem"

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 Obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem"

 

Obwieszczenie Starosty Mińskiego nr AB.6740.15.450.2020 z dnia 30 września 2020 r .pdf

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 września 2020r.

 

Obwieszczenie GPS.6733.2.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz słupa linii napowietrznej SN na działce o nr ewid. 528 położonej w miejscowości Olszewice

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.3.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chróścice III o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr ewid. 222 obręb Chrościce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.3.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chróścice III o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr ewid. 222 obręb Chrościce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wólka Kałuska o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr ewid. 151 obręb Wólka Kałuska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

 

Burmistrz Kałuszyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn, w terminie od 28 września 2020 r. do 20 października 2020 r.

kaluszyn_prognoza_studium_aneks1_2020.02.pdf

kaluszyn_prognoza_studium.pdf

kaluszyn_ekofizjografia.pdf

kaluszyn_uwarunkowania__tekst_-_do_wyl.do_publ.wgl.pdf.pdf

kaluszyn_m_u_191009.pdf

kaluszyn_kierunki_tekst-_do_wyl.do_publ.wgladu.pdf

kaluszyn_g_u_200122.pdf

g_kaluszyn_k_200924.pdf

m_kaluszyn_k_200811.pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego – z projektowanego złoża „Ryczołek VIII” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175 i 176 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice" gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole A” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński

 

Obwieszczenie GPS.6733.7.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu do budynku remizy OSP na działkach o nr ewid. 795/3, 797/3, 799/3 położonych w miejscowości Nowe Groszki

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.6.2018 w sprawie przedsięwzięcia pn.: “Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 83/2 i 206 w miejscowości Ryczołek

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”

 

Obwieszczenie GPS.6220.5.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: “Eksploatacja złoża żwirowego, żwirowo-piaskowego lub piaskowo-żwirowego o punkcie piaskowym poniżej 75% - z projektowanego złoża „MARIANKA” na działkach o nr ewidencyjnych 91, 93 oraz 96 (obręb 0011 Marianka)”

 

Obwieszczenie GPS.6220.5.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: “Eksploatacja złoża żwirowego, żwirowo-piaskowego lub piaskowo-żwirowego o punkcie piaskowym poniżej 75% - z projektowanego złoża „MARIANKA” na działkach o nr ewidencyjnych 91, 93 oraz 96 (obręb 0011 Marianka)”

 

Obwieszczenie GPS.6733.4.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz złącza kablowego SN na działce o nr ewid. 409 położonej w miejscowości Budy Przytockie

 

Obwieszczenie GPS.6733.3.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złącza kablowego SN oraz słupa linii napowietrznej SN na działce o nr ewid. 409 położonej w miejscowości Budy Przytockie

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 Obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem"

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice" gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole A” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński

 

Obwieszczenie Ministra Klimatu w sprawie “Budowy linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów)”

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, złącza kablowego SN na działce o nr ewid. 204/1 położonej w miejscowości Przytoka

 

Obwieszczenie GPS.6733.5.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz kanalizacją teletechniczną światłowodową, słupa linii napowietrznej SN, studni światłowodowej na działce o nr ewid. 393 położonej w miejscowości Olszewice

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul Robotnicza.

 

Zawiadamiam, że sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020r. o godz. 10,oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

Obwieszczenie GPS.6733.2.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz słupa linii napowietrznej SN na działce o nr ewid. 528 położonej w miejscowości Olszewice

 

Obwieszczenie GPS.6733.3.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, złącza kablowego SN oraz słupa linii napowietrznej SN na działce o nr ewid. 409 położonej w miejscowości Budy Przytockie

 

Obwieszczenie GPS.6733.4.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz złącza kablowego SN na działce o nr ewid. 409 położonej w miejscowości Budy Przytockie

 

Obwieszczenie GPS.6733.1.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowego odcinka sieci energetycznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15kV na działce o nr ewid. 226 położonej w miejscowości Przytoka

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Olszewice, działka nr 311, miejscowość Kałuszyn, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie.pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wólka Kałuska o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr ewid. 151 obręb Wólka Kałuska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.3.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chróścice III o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr ewid. 222 obręb Chrościce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.pdf

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 Obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem".pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.6.2018 w sprawie przedsięwzięcia pn.: “Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 83/2 i 206 w miejscowości Ryczołek.pdf

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice”, gm. Kałuszyn.pdf

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Olszewice, działka nr 311, miejscowość Kałuszyn, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie".pdf

 

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 26 czerwca 2020r. o godz. 9:00.docx

 

Obwieszczenie GPS.6733.1.2020 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowego odcinka sieci energetycznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze złączem kablowym SN 15kV na działce o nr ewid. 226 położonej w miejscowości Przytoka.pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wólka Kałuska o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr ewid. 151 obręb Wólka Kałuska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.3.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chróścice III o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr ewid. 222 obręb Chrościce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.pdf

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 7 maja 2020r. o godz. 10:00.docx

 

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu w miejscowości Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami, wydanej przez Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 listopada 2019 r., znak: GPS.6733.12.2019.doc

 

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego.pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.16.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -Olszewice, działka nr 311, miejscowość Kałuszyn, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie".docx

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.16.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -Olszewice, działka nr 311, miejscowość Kałuszyn, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie".pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 Obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem".docx

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem".docx

 

Obwieszczenie GPS.6733.17.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV - linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Leonów i Przytoka.pdf

 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju  w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawska a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów)”..pdf

 

Obwieszczenie GPS.6733.15.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.doc

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 14 lutego 2020r. o godz. 9.00.docx

 

Obwieszczenie Starosty Mińskiego Nr AB.6740.15.4.2020.pdf.pdf

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.docx

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.docx

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.docx

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.docx

 

Obwieszczenie GPS.6733.17.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV - linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Leonów i Przytoka.docx

 

Obwieszczenie GPS.6733.15.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”, w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.docx

 

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.12.2019 r., znak: GPS.6220.3.2019 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki II)”, w miejscowości Kluki, gm. Kałuszyn.docx

 

Obwieszczenie Starosty Mińskiego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda = Grodzisk w km 4+450 z dojazdami na działkach o nr ewid. 497, 2/2, 217 i 495/2, położonych w miejscowości Gołębiówka.pdf

 

Obwieszczenie GPS.6220.14.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kluki o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr 14 obręb Kluki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.doc

 

BURMISTRZ KAŁUSZYNA OGŁASZA otwarty konkurs ofert Nr 1/2020 dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Kałuszyn pod nazwą „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportun.pdf

wzór_oferty_realizacji_zadania_publicznego.rtf

ramowy_wzór_umowy_realizacji_zadania.rtf

 

BURMISTRZ KAŁUSZYNA OGŁASZA otwarty konkurs ofert Nr 2/2020 dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Kałuszyn pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.pdf

wzór_oferty_realizacji_zadania_publicznego.rtf

ramowy_wzór_umowy_realizacji_zadania.rtf

 

Obwieszczenie GPS.6220.10.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chrościce I o mocy wytwórczej do 1MW na działkach nr ewid. 245, 246, 247 i 248 obręb Chrościce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, w miejscowości Chrościce, gm. Kałuszyn.doc

 

Obwieszczenie GPS.6220.10.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: “Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chrościce I o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr 262 obręb Chrościce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, w miejscowości Chrościce, gm. Kałuszyn .doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-03 09:27:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 07:57:57
  • Liczba odsłon: 3897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552159]

przewiń do góry