W Urządzie Miejskim prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej,

2. Rejestr zarządzeń Burmistrza,

3. Rejestr skarg i wniosków,

4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

 

Ponadto w celu rejestracji spraw jednorodnych i masowo napływających prowadzone są nastepujące rejestry kancelaryjne :

1. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarwowania terenu, 

2. Rejestr pobytu czasowego cudzoziemców,

3. Rejestr wyborców,

4. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych,

5. Rejestr wysłanych upomnień zobowiązań pieniężnych,

6. Rejestry podatkowe dotyczące:

    - umorzenia odsetek,

    - odroczenia terminu płatności,

    - rozłożenia na raty,

    - decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych,

7. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

8. Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego,

9. Rejestr wymiarowy podatku rolnego,

10.Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości,

11.Rejestr wymiarowy podatku od środków transportowych,

12.Rejestr wydanych zaświadczeń,

13.Rejestr zaświadczeń uprawniajacych do otrzymania bonów paliwowych,

14.Rejestr opłaty wekslowej,

15.Rejestr wniosków i interpelacji radnych,

16.Rejestr wypadków przy pracy,

17.Rejestr przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego,

18.Rejestr przypisów i odpisów podatku od środków transportowych.

 

W Urzędzie Miejskim prowadzone sa nastepujące ewidencje :

1. Ewidencja ludności,

2. Ewidencja działalności gospodarczej,

3. Ewidencja delegacji słuzbowych,

4. Ewidencja pieczęci urzędowych,

5. Ewidencja imiennego wynagrodzenia za pracę,

6. Ewidencja dopuszczonych do informacji niejawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-23 13:33:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Jolanta Gójska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-28 15:05:09
  • Liczba odsłon: 1891
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496737]

przewiń do góry