Zarządzenia Burmistrza Kałuszyna - 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 stycznia 2007 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzedzie Miejskim w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 2/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 02 lutego 2007 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 3/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 02 lutego 2007 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 4/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 stycznia 2007 r w sprawie zatwierdzenia kalkulacji cenowej na odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi ulic, dróg i chodników będących w zarządzie Burmistrza Kałuszyna przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

Zarzadzenie Nr 5/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 marca 2007 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2006 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2006 rok.

Zarządzenie nr 6/07 Burmistrza Kałuszyna zx dnia 19 marca 2007 r w sprawie dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Zarządzenie Nr 7/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 kwietnia 2007 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 kwietnia 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 kwietnia 2007 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr 10/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 maja 2007 r w sprawie wyboru kryteriów oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzedu Miejskiego w Kaluszynie oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrzaa Kałuszyna z dnia 14 maja 2007 r w sprawie powołania Komisji ds Rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na realizację zadania "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem terapeutyczno - profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn i młodzieży gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn.

Zarzadzenie Nr 12/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 maja 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 13/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 maja 2007 r w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych gminy Kałuszyn z zakresu "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem terapeutyczno - profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn i młodzieży gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn".

Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 maja 2007 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego przedszkola w Kałuszynie na rok szkolny 2007/2008.

Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2007 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie na rok szkolny 2007/2008.

Zarządzenie Nr 15a/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2007 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły Filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2007/2008.

Zarządzenie Nr 15b/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2007 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach na rok szkolny 2007/2008

Zarządzenie Nr 16/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2007 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2007/2008.

Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Kałuszyna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

Zarzadzenie Nr 19/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 lipca 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 02 sierpnia 2007 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2007 r oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2007 roku.

Zarzadzenie Nr 21/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 sierpnia 2007 r w sprawie zatwierdzenia kalkulacji cenowych na wykonywanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie swoich zadań statutowych.

Zarządzenie Nr 22/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 sierpnia 2007 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 23/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 sierpnia 2007 r w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Kapituły ds nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kałuszyn".

Zarządzenie Nr 24/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 września 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarzadzenie Nr 25/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 września 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 września 2007 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Kałuszyn do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 21 października 2007 r.

Zarządzenie Nr 27/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 września 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 28/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 października 2007 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 29/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 października 2007 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 30/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 października 2007 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 października 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 32/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 października 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 32a/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 listopada 2007 r w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2007/2008 na drogach (ulicach) powiatowych w obrębie administracyjnym miasta i na drogach gminnych.

Zarządzenie Nr 33/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2007 r w sprawie projektu uchwaly budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 listopada 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 35/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 listopada 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2007 r w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 57/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 grudnia 2007 r w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach oraz urządzeniach silnikowych będących na wyposażeniu jednostek OSP oraz Urządu Miejskiego

Zarządzenie Nr 38/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 39/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2007 r w sprawie spisania jako nieistniejących zobowiązań podatkowych

  Zarządzenie Nr 40/07 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2007 r w sprawie odpisania z dochodow gminy kwot przypisanych najemcom lokali komunalnych.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-15 14:06:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Jadwiga Cudna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-17 09:21:16
  • Liczba odsłon: 1296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496735]

przewiń do góry