Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
253 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2022-09-26
254 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie Przybułek Edyta 2022-09-26
252 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2022-09-26
249 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2022-08-04
237 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2022-06-03
240 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanego w Olszewicach, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2022-06-03
238 I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Przybułek Edyta 2022-06-03
246 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gołębiówce gm. Kałuszyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 99 i 266 Przybułek Edyta 2022-06-03
245 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gołębiówce gm. Kałuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 157 Przybułek Edyta 2022-06-03
243 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie" prace wewnętrzne. Przybułek Edyta 2022-06-03
242 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Remont ulicy Polnej i Pocztowej w Kałuszynie" Przybułek Edyta 2022-06-03
241 I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nad Zalewm Karczunek Przybułek Edyta 2022-06-03
244 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Stare Groszki i Nowe Groszki gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2022-06-03

[Liczba odsłon: 1496692]

przewiń do góry