Zarządzenie Nr 64.2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia Burmistrza Kałuszyna "Za wkład i rozwój społeczności samorządowej i lokalnej".pdf

 

 

 

Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.pdf

 

Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 01 lipca 2010r. w sprawie określenia  sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kałuszyn oraz zasad jej koordynacji.pdf

 

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.pdf

 

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.pdf

 

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w grodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 listopada 2011r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.pdf

 

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.pdf

 

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2011r.  w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2016 oraz uchwały budżetowej na 2012r.pdf

czytaj więcej...

 

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 października 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf

 

Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 października 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2011/2012 na drogach /ulicach gminnych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

 

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.pdf

 

Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 października 2011 w sprawie sprostowania daty wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.pdf

 

Zarządzenie NR 45/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 października 2011 w sprawie sprostowania daty wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.pdf

 

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.pdf

 

Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Kałuszyn do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r..pdf

 

Zarządzenie_Nr 42/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.pdf

 

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie   informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze  2011r.,  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej  oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

zał_nr_1_do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011.pdf

tabela_nr_1_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_1a_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_1b_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_2_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_2a_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_2b_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_3_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_4_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_5_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

zal_nr_1_z.g.k. do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

zal_nr_2_d.k. do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

zal_nr_3_b. do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

zal_nr_4_ do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

zal_nr_2_w.p.f. do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_1_w.p.f. do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_2_w.p.f. do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

tabela_nr_3_w.p.f. do zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 30.06.2011 .pdf

 

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne będące własnością Gminy Kałuszyn znajdujące się w budynku wspólnoty Zamojska 15.pdf

 

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji cenowych na wykonanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie swoich zadań statutowych.pdf

 

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r..pdf

 

Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r..pdf

 

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia Regulaminu jej pracy.pdf

 

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

 

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 8/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie nadania Ragulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r..pdf

 

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kałuszyna.pdf

 

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2011/2012.pdf

arkusz dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pok. nr 7

 

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach na rok szkolny 2011/2012.pdf

arkusz dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pok. nr 7

 

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i Szkoły Filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2011/2012.pdf

arkusz dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pok. nr 7

 

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie na rok szkolny 2011/2012.pdf  

arkusz dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pok. nr 7

 

 

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji so spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2011 r

 

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Kałuszyna

 

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015

 

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 05 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania negrody rocznej dla dyrektora Domu Kultury

 

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 05 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznaweania nagrody rocznej dla dyrektora Biblioteki Publicznej

 

Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 05 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku

 

Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane

 

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

 

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015

 

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie Burmistrza Kałuszyna Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy Kaluszyn za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej  i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia.

 

Uchwała Nr 152/S/11 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 7 kwietnia 2011 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

 

Bilans z wykonania budżetu

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2010 rok

Tabela Nr 1

Tabela Nr 1a

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2a

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r

 

Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 12/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - część I

część II

 

Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie gminy Kałuszyn

 

Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia czynności kancelaryjnych

 

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych

 

Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 05 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-09 13:48:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-01 10:59:37
  • Liczba odsłon: 1627
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552232]

przewiń do góry