- INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH  - osoby fizyczne.pdf

 - Broszura informacyjna

Załączniki : ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

- INFORMACJA O GRUNTACH - osoby fizyczne

- Broszura informacyjna

Załączniki: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

-INFORMACJA O LASACH - osoby fizyczne

Broszura informacyjna

Załączniki: ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

 

-DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- Broszura informacyjna

Załączniki : ZDN-1, ZDN-2

-DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

- Broszura informacyjna

Załączniki: ZDR-1, ZDR-2

- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

-Broszura informacyjna

Załączniki: ZDL-1, ZDL-2

Na podstawie art. 8 oraz art. 9 pkt. 6 ust 1 ustawy z dnia  12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1325 z późn.zm.) podatnik   na   którym  ciąży   obowiązek      w   zakresie podatku od środków transportowych obowiązany jest składać, w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, oraz wpłacać obliczony     w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy.
W związku z powyższym tut. Urząd udostępnia deklarację na podatek, którą po wypełnieniu należy złożyć do pokoju nr 14 w terminie do 15 lutego 2016 r.


druk deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf

załącznik do deklaracji od środków transportowych.pdf

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-16 12:07:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-31 10:56:22
  • Liczba odsłon: 2210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552260]

przewiń do góry