INFORMACJA  O  UDZIELONEJ  POMOCY  PUBLICZNEJ W 2017 R.

 

 

            Burmistrz Kałuszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz  pomocy publicznej udzielonej w 2017 roku :

 

1.                    Domowe Specjały Katarzyna Rońda

2.                    Zakład Fryzjerski Monika Rek

3.                    Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „ALA” Alina Kopczyńska

4.                    Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „ALA” Alina Kopczyńska

5.                    EREM  SERWIS s.c. R.M. Parol, R. M. Danielak

6.                    Firma Handlowo-Usługowa „ANTIM” Aneta Rozbicka

7.                    Gromulski Piekarnia Cukiernia Sławomir Gromulski

8.                    Leszczyńska Danuta

9.                    Kołak Bolesław

10.                Bieniak Krystyna

11.                Tenderenda Elżbieta

12.                Gójski Krzysztof

13.                Rowiński Krzysztof

14.                Suchocka Teresa

15.                ABRAMOWSKI ANDRZEJ

16.                ABRAMOWSKI ANDRZEJ

17.                ABRAMOWSKI JANUSZ

18.                ABRAMOWSKI KRZYSZTOF

19.                ABRAMOWSKI MICHA£

20.                ABRAMOWSKI STANIS£AW

21.                ABRAMOWSKI WALDEMAR

22.                ABRAMOWSKI ZBIGNIEW

23.                BARTNICKI RYSZARD

24.                BARTNICKI STANIS£AW

25.                BERNACIAK DAMIAN

26.                BIA£ASZ BEATA

27.                BIERKAT TERESA

28.                BOK WIES£AW

29.                BRONIAREK JAROS£AW

30.                BRZOZOWSKA BEATA

31.                BUDZYÑSKA NATALIA

32.                CHABIERA W£ODZIMIERZ

33.                CHLEBNY ROMAN

34.                CHROŒCICKI JAROS£AW

35.                CHRÓŒCIK W£ODZIMIERZ

36.                CUDNA WANDA

37.                CZARNECKI KRZYSZTOF

38.                CZY¯EWSKA MA£GORZATA

39.                DMOWSKA EWA

40.                DMOWSKI EDMUND

41.                DMOWSKI GRZEGORZ

42.                DMOWSKI KRZYSZTOF

43.                DMOWSKI TADEUSZ

44.                DWORZYÑSKI MARCIN

45.                DWORZYÑSKI PIOTR

46.                GADOMSKI STANIS£AW

47.                GA£ACH MICHA£

48.                GLINKA WIES£AWA

49.                GOŹLIÑSKI WIKTOR

50.                GÓJSKA ZUZANNA

51.                GÓJSKI MATEUSZ

52.                GÓJSKI STANIS£AW

53.                GÓJSKI WIES£AW

54.                GÓJSKI WOJCIECH

55.                GRABARCZYK MARIAN

56.                GRABAREK ANDRZEJ

57.                GRABOWSKI MICHA£

58.                GR¥ZKA WERONIKA

59.                GRYZ PIOTR

60.                GRYZ STANIS£AW

61.                JACKIEWICZ KRZYSZTOF

62.                JACZEWSKA MARIOLA

63.                JÊDRZEJEWSKI WALDEMAR

64.                KACPROWICZ WIES£AW

65.                KA£USKA KATARZYNA

66.                KAZIMIERSKI PAWE£

67.                KILISZCZYK ANNA

68.                KLIMEK PIOTR

69.                KLUKOWSKI JANUSZ

70.                KOPEÆ DANUTA

71.                KOPEÆ MARCIN

72.                KOPEÆ MIROS£AW

73.                KOPEÆ PRZEMYS£AW

74.                KOSTKA STANIS£AW

75.                KRUSZYÑSKA MARIA

76.                KRZEMIÑSKI KRZYSZTOF

77.                KUBERSKI WIES£AW

78.                KUBLIK ANDRZEJ

79.                KUÆ KATARZYNA

80.                KUNKA KRZYSZTOF

81.                KWIATKOWSKI ANDRZEJ

82.                KWIATKOWSKI MAREK

83.                LANGIEWICZ PAWE£

84.                MICHALCZYK BOGUS£AW

85.                MIGDALSKA ALINA

86.                MILEWSKI BART£OMIEJ

87.                MILEWSKI TOMASZ

88.                MILLER TOMASZ

89.                MILLER WALDEMAR

90.                MIROWSKI STANIS£AW

91.                MÓRAWSKI CZES£AW

92.                MROCZEK ANDRZEJ

93.                MROCZEK ANDRZEJ

94.                MROCZEK ANTONI

95.                MROCZEK CZES£AWA

96.                MROCZEK DARIUSZ

97.                MROCZEK PAWE£

98.                MROCZEK RAFA£

99.                MROCZEK ROBERT

100.            MROCZEK WALDEMAR

101.            MROCZEK ZBIGNIEW

102.            MROCZKOWSKI DARIUSZ

103.            MRÓZ MA£GORZATA

104.            MUDANT JACEK

105.            MUSZELIK TOMASZ

106.            PAZDYKA ANDRZEJ

107.            PROKOPIUK EWA

108.            PRZYBY£KO GRZEGORZ

109.            RATUSKA BEATA

110.            REK EL¯BIETA

111.            ROS£OÑ JADWIGA

112.            SADOCH ANDRZEJ

113.            SASIM ZBIGNIEW

114.            SÊKTAS MAGDALENA

115.            SÊKTAS PAWE£

116.            SIENKOWSKA ANNA

117.            SKUP MARIA

118.            SOSIÑSKI LESZEK

119.            STRYCZYÑSKI ZDZIS£AW

120.            SUTKOWSKI £UKASZ

121.            SUTKOWSKI MICHA£

122.            SZOSTAK MIROS£AWA

123.            SZYMAÑSKI RAFA£

124.            SZYMAÑSKI WIES£AW

125.            SZYMOÑSKI W£ODZIMIERZ

126.            SZYMOROWSKA ANNA

127.            ŒLEDZIEWSKA MARIANNA

128.            ŒLEDZIEWSKI ADAM

129.            ŒLEDZIEWSKI ANDRZEJ

130.            ŒLEDZIEWSKI KRZYSZTOF

131.            ŒMIECH JÓZEF

132.            TENDERENDA EL¯BIETA

133.            TOMCZAK MA£GORZATA

134.            W¥SAK S£AWOMIR

135.            W¥SAK SZCZEPAN

136.            W¥SOWSKA JOANNA

137.            W¥SOWSKA KATARZYNA

138.            W¥SOWSKI ANDRZEJ

139.            W¥SOWSKI BOGDAN

140.            W¥SOWSKI DARIUSZ

141.            W¥SOWSKI DARIUSZ

142.            W¥SOWSKI EDWARD

143.            W¥SOWSKI GRZEGORZ

144.            W¥SOWSKI HENRYK

145.            W¥SOWSKI KRZYSZTOF

146.            W¥SOWSKI LESZEK

147.            W¥SOWSKI MARIUSZ

148.            W¥SOWSKI MICHA£

149.            W¥SOWSKI PIOTR

150.            W¥SOWSKI RADOS£AW

151.            W¥SOWSKI STANIS³AW

152.            W¥SOWSKI SZYMON

153.            W¥SOWSKI TOMASZ

154.            W¥SOWSKI ZBIGNIEW

155.            WIEL¥DEK MAREK

156.            WIEL¥DEK WIOLETA

157.            WIERZBICKI BOGUS£AW

158.            WIÊC£AWEK ELWIRA

159.            WIŒNIEWSKA-PODOBAS SYLWIA

160.            WITOWSKA IWONA

161.            WITOWSKI ADAM

162.            WITOWSKI JÓZEF

163.            W£ODEK JACEK

164.            WOCIAL KRZYSZTOF

165.            WOCIAL PIOTR

166.            WOCIAL SYLWESTER

167.            WÓJCIK EL¯BIETA

168.            WRÓBLEWSKI £UKASZ

169.            WRÓBLEWSKI TOMASZ

170.            ZALEWSKI JERZY

171.            ZALEWSKI LESZEK

172.            ZALEWSKI SZCZEPAN

173.            ZASUWIK KRZYSZTOF

174.            ZEZOŃ RAFAŁ

               
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-11 15:03:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 15:03:25
  • Liczba odsłon: 935
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496722]

przewiń do góry