Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 30 grudnia 2015r.pdf


Obwieszczenie 6220.13.2015.pdf


Obwieszczenie 6220.12.2015.pdf


Obwieszczenie 6220.11.2015.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.13.2015.pdf


Obwieszczenie Nr Gps.6220.12.2015.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.11.2015.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.12.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kałuszyn - Mroczki odcinek dł. 2065 m na terenie gminy Kałuszyn, polegająca na ułożeniu dwóch warstw bitumicznych na istniejącej stabilizacji betonowej oraz ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej odcinku nawierzchni gruntowej”.pdf


Obwieszczenie_Nr GPS.6220.13.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kałuszyn - Szymony odcinek dł. 1544 m na terenie gminy Kałuszyn, polegająca na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, betonem asfaltowym oraz budowie chodnika i zjazdów”.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.11.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Chrościce - Wólka Kałuska odcinek dł. 1950 m na terenie gminy Kałuszyn , polegająca na ułożeniu dwóch warstw bitumicznych na istniejącej stabilizacji betonowej oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą kamiennego kruszywa łamanego i ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej ”.pdf


Obwieszczenie w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną ze źródła odnawialnego o mocy całkowitej do 996,5 kW (elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych) wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym stacją transformatorową i obsługą komunikacyjną o powierzchni budowy 2 ha”.pdf


Zawiadomienie_o_terminach_posiedzeń_komisji.pdf


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GPS.6733.7.2015.pdf


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem przelotowo-rozgałęźnym.pdf


Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopalin w obrębie działek ewidencyjnych nr 55, 56, 57, 58, 59, obręb Przytoka, gmina Kałuszyn".pdf


Obwieszczenie w sprawie toczącego się postępowanie GPS.6220.3.2015.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 4 listopada 2015r.pdf


Zawiadomienie GPS.6220.5.2015.pdf


Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.6.2015.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszywa naturalnego poprzez wydobycie ze złoża Olszewice dz. nr 584, 585, Kruki dz. nr 253”.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego PRZYTOKA II w granicach działki 40/2, położonej w miejscowości Przytoka, gm. Kałuszyn”.pdf


Wykaz nieruchomości przekazanych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5 MW w miejscowości Szymony, gmina Kałuszyn”.pdf


Obwieszczenie_w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopalin ze złoża OLSZEWICE III – pole C na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn numerem 347/1”.pdf


Zapytanie - meble kuchenne i sprzęt ADG.pdf

odpowiedz.doc


Zapytanie wyposażenie.pdf

odpowiedz.doc


Zapytanie pozostałe wyposażenie.pdf

odpowiedz.doc


Zapytanie - meble.pdf

odpowiedz.doc


Zapytanie - materiały biurowe.pdf

odpowiedz.doc


Zapytanie - komputery.pdf

odpowiedz.doc


Zapytanie - wyposażenie kuchenne.pdf

odpowiedz.doc

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 29 września 2015r.pdf


Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego PRZYTOKA II w granicach działki 40/2, położonej w miejscowości Przytoka, gm. Kałuszyn”.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5 MW w miejscowości Szymony, gmina Kałuszyn”.pdf


Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania GPS.6220.4.2015.pdf


Zawiadomienie GPS.6733.4.2015.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 11 sierpnia 2015r.pdf


Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji.pdf


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,5 MW w miejscowości Szymony, gmina Kałuszyn”, zlokalizowanej na działce nr 120/2ps_6220_7_2015.pdf


Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej.pdf


Obwieszczenie o złożonym raporcie do postępowania GPS.6220.5.2015.pdf


Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu GPS.6220.5.2015.pdf


Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym GPS.6220.3.2015.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 26 czerwca 2015.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.4.2015 Burmistrza Kałuszyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopalin w obrębie działek ewidencyjnych nr 55, 56, 57, 58, 59, obręb Przytoka, gmina Kałuszyn”.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 08.05.2015.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna Nr GPS.6733.3.2015.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna Nr GPS.6733.1.2015.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 29 kwietnia 2015r.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno OOŚ.6220.1.2015.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna GPS.6220.3.2015.pdf


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ORANGE POLSKA w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPS.6733.3.2015.pdf


Obwieszczenie o wydaniu na wniosek Gminy Kałuszyn decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPS.6733.2.2015.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o wszczęciu postępowania.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna ROS.6220.5.2012.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 31 marca 2015.pdf


Podsumowanie wyników badań archeologicznych na targowisku w Kałuszynie


Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna GPS.6220.1.2015 z dnia 10.03.2015.pdf


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf


Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej.pdf


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-II.7840.4.15.2015ES.pdf


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-III.7840.4.11.2014.ES.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 2 lutego 2015r.pdf


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz oczyszczalnią ścieków dla RLM = 250 na działkach o numerach geodezyjnych położonych we wsiach gminy Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania  WI-III7840.4.15.2014.ES.pdf


Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie w styczniu.pdf


Zapytanie ofertowe 12.01.2015.pdf


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-III.7840.4.4.2014.ES

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-08 08:49:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 12:18:54
  • Liczba odsłon: 8942
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496763]

przewiń do góry