Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 czerwca 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 1 czerwca 2009 r w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych gminy Kałuszyn z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i młodziezy z rodzin dysfunkcyjnych.

Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 1 czerwca 2009 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 maja 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 maja 2009 r w sprawie powołania komisji ds rozstrzygniecia konkursu ofert na realizację zadania zorganizowania wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i młodziezy z rodzin dysfunkcyjnych.

Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 maja 2009 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Kałuszyn do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 kwietnia 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Zarządzenie_Nr_11/09 Burmistrza z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarzzdzenie_Nr 10/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 kwietnia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim regulaminu okresowej oceny pracowników

załącznik

Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 8/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 marca 2009 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Kaluszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie za 2008 rok

załączniki

1    1a    1b    2    2a   2b    3     5     6     7     9

Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 marca 2009 r w sprawie sposobu przeprowadzenia słuzby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuzbę w Urzędzie Miejskim w Kaluszynie

Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 lutego 2009 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Kałuszynie

Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 stycznia 2009 r w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kaluszynie oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 stycznia 2009 r w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzednicze w Urzedzie Miejskim w Kałuszynie oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy Kałuszyn.

Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 stycznia 2009 r w sprawie wyznaczenia Sekretarza Miejskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kałuszyna.

Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 stycznia 2009 r w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach.

Zarządzenie_Nr 1/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

załącznik

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-25 08:59:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:39:59
  • Liczba odsłon: 1278
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496825]

przewiń do góry