ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia  tekstu jednolitego  Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 67A/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2022 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 grudnia 2022 roku, w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 66/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: organizacji realizacji zadania zakupu  preferencyjnego  paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Kałuszyn.
 

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w  drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie:  projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034  oraz projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych gminy Kałuszyn oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Kałuszyna z dnia  04 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”.

 

ZARZĄDZENIE NR 52A/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 50/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2022r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

UCHWAŁA Nr 3.d./364/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kałuszyna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za pierwsze półrocze 2022 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 17 sierpnia 2022 r. W sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia Regulaminu jej pracy

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania pn. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) - szczepienia dziewcząt z rocznika 2009 w gminie Kałuszyn”

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli  ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 

ZARZĄDZENIE NR 35/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 11 lipca 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany czasu pracy.

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do 1 m3 wywozu i oczyszczania ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych dostawców ścieków z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia stawki godzinowej pracy sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa  w Kałuszynie.

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kałuszynie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2021r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 

ZARZĄDZENIE NR 16 /2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

 

ZARZĄDZENIE NR 14 /2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 13 /2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

ZARZĄDZENIE NR 12.2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: przyjęcia karty audytu wewnętrznego w Gminie Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert Nr 2/2022 na  wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Kałuszyn  w 2022 roku z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka  uzależnień  i przeciwdziałanie patologiom społecznym”.

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert Nr 1/2022 na  wspieranie  realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Kałuszyn  w 2022 roku z zakresu
„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”.

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA
 

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie: określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 2/2022 na wspieranie  realizacji zadań publicznych z zakresu:  „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka  uzależnień  i przeciwdziałanie patologiom społecznym

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 1/2022 na wspieranie  realizacji zadań publicznych z zakresu:  „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-11 15:01:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 10:12:58
  • Liczba odsłon: 1536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552205]

przewiń do góry