Informacja o wynikach konsultacji projektu programu "Współpracy z organizacjami w 2015 roku".pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 30 grudnia 2014r.pdf

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna ROS 6220.5.2012.pdf

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WIŚ-III.7840.4.5.2014.JS.pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 8 grudnia 2014r.pdf

Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPS.6220.8.2014.pdf

Zawiadomienie o pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 2014-2018 w dniu 1 grudnia 2014.pdf

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WIŚ-III.7840.4.5.2014.pdf

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-III.7840.4.4.2014.ES.pdf

Obwieszczenie GPS_6733.8.2014.pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 4 listopada 2014r.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GPS 6733.8.2014.pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPS 6220.7.2014.pdf

Obwieszczenie GPS 6733.7.2014.pdf

Obwieszczenie GPS.6220.7.2014.pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 września 2014r.pdf

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania GPS.6220.6.2014.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna GPS.6220.8.2014.pdf

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WIŚ-III.7840.4.5.2014.JS.pdf

Obwieszczenie Nr GPS.6220.7.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji demontażu pojazdów.pdf

Obwieszczenie Starosty Mińskiego dot. budowy drogi gminnej - ul. Cmentarna Nr AB.6740.15.143.2014.pdf

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2014.pdf

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2014.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf

Obwieszczenie Nr GPS.6220.7.2014.pdf

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2013.pdf

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2013.pdf

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WIŚ-III.7840.7.29.2014.ES.pdf

Obwieszczenie Nr AB.6740.15.143.2014.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr GPS.6220.6.2014.pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 27 czerwca 2014r.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na terenie działek o nr 48, 49 i 12, położonych w miejscowości Szembory”.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GPS.6733.6.2014.pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 27.05.2014.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GPS.6733.5.2014.pdf

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego GPS 6733.3.2013.pdf

Zawiadomienie o decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego GPD.6733.3.2013.pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 25 kwietnia 2014r.pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Kanalizacja sanitarna z przepompowniami ścieków oraz kontenerowa oczyszczalnia ścieków.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji_celu_publicznego GPS 6733.2.2013.pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego GPS 6733.4.2014.pdf

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko GPS.6220.6.2013.pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 18 marca 2014.pdf

Ogłoszenie Starosty Mińskiego.pdf

Ogłoszenie Starosty Mińskiego.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GPS.6733.2.2014.pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPS.6220.1.2014.pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPS.6220.3.2014.pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 lutego 2014r.pdf

Obwieszczenie Nr GPS.6220.1.2014 w sprawie " Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Leonów i Ryczołek gm. Kałuszyn".pdf

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 17 lutego 2014.pdf

Obwieszczenie GPS.6220.3.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja sanitarna z przepompowniami ścieków oraz kontenerową oczyszczalnią ścieków.pdf

Obwieszczenie GPS.6733.6.2014.pdf

Obwieszczenie GPS.6733.1.2014.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-29 09:31:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 16:11:23
  • Liczba odsłon: 11739
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496743]

przewiń do góry