Zarzadzenie Nr 1/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

Zarządzenie Nr 2/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez samochód słuzbowy, samochody pożarnicze i urządzenia silnikowe.

Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 marca 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarzadzenie Nr 4/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 marca 2008 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrazonej w zlotych równowartości 14000 euro.

Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 marca 2008 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2007 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji  kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2007 rok.

1-zalacznik.xls

1a-zalacznik.xls

1b-zalacznik.xls

2-zalacznik.xls

2a-zalacznik.xls

2b-zalacznik.doc

9-zalacznik.doc

Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 marca 2008 r w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Kapituły ds nadawania tytułu "Zasłuzony dla Gminy Kałuszyn"

Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 marca 2008 r w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Kapituły ds nadawania tytułu "Zasłuzony dla Gminy Kałuszyn"

Zarzadzenie_nr_7a_2008.pdf

Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 kwietnia 2008 r wsprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 kwietnia 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 kwietnia 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 11/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 maja 2008 r w sprawie powołania komisji ds rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem terapeutyczno - profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn i młodziezy gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn"

Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 maja 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 maja 2008 r w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem terapeutyczno - profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn i młodziezy gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn"

Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 maja 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargowej.

Zarzadzenie Nr 15/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2008 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły filialne w Chrościcach na rok szkolny 2008/2009. (załącznik do wglądu w Urzędzie Miejskim)

Zarzadzenie Nr 16/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2008 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły podstawowej w Kałuszynie na rok szkolny 2008/2009. (załącznik do wglądu w Urzędzie Miejskim)

Zarzadzenie Nr 17/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2008 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły podstawowej w Nowych Groszkach na rok szkolny 2008/2009. (załącznik do wglądu w Urzędzie Miejskim)

Zarzadzenie Nr 18/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2008 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2008/2009. (załącznik do wglądu w Urzędzie Miejskim)

Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 czerwca 2008 r w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kałuszynie oraz powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 20/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 czerwca 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 czerwca 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych we wsi Mroczki, Wity i Żebrówka przenaczonych do sprzedazy w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 22/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarzadzenie Nr 23/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2008 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Kałuszynie na rok szkolny 2008/2009 (załącznik do wglądu w Urzędzie Miejskim) .

Zarządzenie Nr 24/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lipca 2008 r w sprawie ustalenia składu, zadań i zasad funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 lipca 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 26/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 sierpnia 2008 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżectu gminy Kałuszyn za I półrocze 2008 r oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 r

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącz nik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 sierpnia 2008 r w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kałiuszynie

Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 sierpnia 2008 r w sprawie ewidencji i sporzadzqania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresaie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzad Miejski w Kałuszynie oraz jednostki organizacyjne gminy Kałuszyn

Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 sierpnia 2008 r w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 30/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 sierpnia 2008 r w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 sierpnia 2008 r w sprawie powołania komisji ds stwierdzenia szkód spowodowanych klęską huraganu z gradobiciem.

Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 32 sierpnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 września 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 34/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 wzreśnia 2008 r w sprawie zmiany zarządzenie Nr 67 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporzadzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Zarządzenie Nr 35/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 36.2008.pdf

Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 października 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 października 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 39.2008.pdf

Zarzadzenie Nr 40/08 z dnia 5 listopada 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 listopada 2008 r w sprawieustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2008/2009 na drogach (ulicach) gminnych na terenie gminy Kałuszyn.

Zarządzenie Nr 42.2008.pdf

Zarządzenie_nr_43_2008.pdf

Zarządzenie Nr 44.2008.pdf

Zarządzenie_nr_45_2008.pdf

Zarzadzenie_nr_46_2008.pdf

Zarzadzenie_nr_47_2008.pdf

Zarzadzenie_nr_48_2008.pdf

Zarzadzenie_nr_49_2008.pdf

Zarzadzenie_nr_50_2008.pdf

Zarzadzenie_nr_51_2008.pdf

Zarzadzenie_nr_52_2008.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-17 09:53:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 11:01:21
  • Liczba odsłon: 1305
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496770]

przewiń do góry