Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015 oraz uchwały budżetowej na 2011 rok.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Kałuszyn na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 2a - Wykaz przedsiężięć inwestycyjnych do WPF w Kałuszynie na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 2b -Wykaz przedsięwzięć bieżących do WPF w Kałuszynie na lata 2011 - 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Kałuszyn na lata 2011 - 2015

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2011

Uchwała nr 400/S/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 8 grudnia 2010 r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Kałuszyn na 2011 rok

Uchwała nr 401/S/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 8 grudnia 2010 r w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kałuszyn na lata 2011 - 2015

 

Projekt budżetu gminy Kałuszyn na 2011 rok

Tabela nr 1 - Planowane dochody budżetu gminy na 2011 rok

Tabela nr 1a - Planowane dochody budżetu gminy na 2011 rok wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela nr 1b - Planowane dochody budżetu na 2011 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 1c - Planowane dochody budżetu na 2011 rok związane z realizacją zadań na nocy porozumień z organami administracji państwowej

Tabela nr 2 - planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Tabela nr 2a - Planowane wydatki budżetu gminy na 2011 rok wg. działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela nr 2b - Planowane wydatki budżetu na 2011 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 2c - Planowane wydatki budżetu na 2011 rok związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami9 administracji panstwowej

Tabela nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011 i lata następne

Tabela nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela nr 5 - Harmonogram realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru v "Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie"

Tabela nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

Tabela nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-16 14:32:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Jadwiga Cudna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-16 15:00:11
  • Liczba odsłon: 1417
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552163]

przewiń do góry