Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
6/2021 ZN.9022.96.2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo - usługowej inne 1412093
5/2021 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo ? usługowej ochrona powietrza 1412093
4/2021 nie dotyczy projekty innych dokumentów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo-usługowej inne 1412093
3/2021 WOOŚ-III.411.20.2021.JD inne dokumenty pismo ? uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo ? usługowej ochrona powietrza 1412093
2/2021 ZN.9022.3.2021 inne dokumenty pismo ? uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo ? usługowej. ochrona powietrza 1412093
1/2021 inne dokumenty Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo ? usługowej. ochrona powietrza 1412093

[Liczba odsłon: 1552170]

przewiń do góry