Sprawozdania z realizacji budżetu za 2019r.Kwartał pierwszy

rb-z_kw1_2019.pdf

rb-27s_kw1_2019.pdfBudżet gminy na 2019r.


UCHWAŁA NR IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2019

Opinia RIO Nr Si.55.2019 do uchwały Nr IV.13.2019.pdf


Uchwała Si.502.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie opinii projektu uchwały Budżetu na 2019r.pdf


Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2028


UCHWAŁA NR IV/12/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Opinia RIO Nr Si.54.2019 do uchwały Nr IV.12.2019.pdf


Zarządzenie Nr 60.2018 cz1 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz uchwały budżetowej na 2019r.pdf

Zarządzenie Nr 60.2018 cz2.pdf

Zarządzenie Nr 60.2018 cz3.pdf


Uchwała Si.501.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie opinii projektu uchwały WPF na lata 2019-2028.pdf


Sprawozdania z realizacji budżetu 2018


Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy 2018.pdf


Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018r.pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach o informacji z pierwsze półrocze 2018r.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018.zip

Opinia RIO z informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r.pdf

Kwartał trzeci

Kwartał drugi

rb-_nds.pdf

rb-27s.pdf

rb-28s.pdf

rb-30s.pdf

rb-n.pdf

rb-z.pdf

Kwartał pierwszy

rb-z_2018_04.pdf

rb-nds_2018_04.pdf

rb-n_2018_04.pdf

rb-30s_2018_04.pdf

rb-28s_2018_04.pdf

rb-27s_2018_04.pdfBudżet gminy na 2018r.


UCHWAŁA NR XXXVI/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2018.pdf


Uchwała RIO Nr SI.27.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kałuszyn na rok 2018.pdf


Uchwała RIO Nr SI.481.2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kałuszyn na rok 2017 wraz z uzasadnieniem oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego.pdf


UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Si.516.2018.pdf


UCHWAŁA NR III/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028.pdf.pdf


UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.pdf


  Kałuszyn - projekt uchwały emisyjnej-1.docx

  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.zip

  Projekt uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2028.zip

Kredyty Gminy Kałuszyn.zip


Gmina Kaluszyn posiada gwarancje.docxWieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2024.pdf

Uchwała RIO Nr Si.28.2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kałuszyn, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024.pdf

Uchwała RIO Nr Si.482.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kałuszyn 2018-2024.pdfSprawozdania z realizacji budżetu 2017

Opinia RIO z wykonania budżetu za_2017.pdf  

Sprawozdanie rb-z.pdf

Sprawozdanie rb-uz.pdf  

Sprawozdanie rb-st.pdf  

Sprawozdanie rb-pdp.pdf  

Sprawozdanie rb-nds.pdf  

Sprawozdanie rb-n.pdf  

Sprawozdanie rb-30s.pdf  

Sprawozdanie rb-28s.pdf  

Sprawozdanie rb-_27s.pdf

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2017e.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2017r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.pdf


Sprawozdania z realizacji budżetu 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016r.pdf

strony 9-12 załącznika nr 2 do sprawozdania.pdf

rb-z_2016.pdf

rb-nds-_2016.pdf

rb-n_-_2016.pdf

rb-28s_-_2016.pdf

rb-27_s_-_2016.pdf

Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2016r.pdf


Sprawozdania z realizacji budżetu 2015


Informacja z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za IV kwartał 2015r.pdf

Sprawozdanie RB-Z.pdf

Sprawozdanie RB-NDS.pdf

Sprawozdanie RB-28s.pdf

Sprawozdanie RB-27s.pdf

Sprawozdanie Rb-n_-_2015.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-04 07:54:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-25 16:12:04
  • Liczba odsłon: 1669
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552254]

przewiń do góry