Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 grudnia 2010 r w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 grudnia 2010 r w sprawie powołania lidera gminnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku

Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim.

Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 listopada 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2010 r w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie oraz ustalenia harmonogramu ich pracy.

Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015 oraz uchwały budżetowej na 2011 rok.

Zarzadzenie Nr 41/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 października 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 października 2010 r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 października 2010 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majatku gminy Kałuszyn oraz powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarzadzenie Nr 37/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 października 2010 r w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

Instrukcja cz. 1

Instrukcja cz. 2

Załączniki do instrukcji

zalacznik-1.pdf

zalacznik-2.pdf

zalacznik-3.pdf

zalacznik-4.pdf

zalacznik-5.pdf

zalacznik-6.pdf

zalacznik-7.pdf

zalacznik-8.pdf

zalacznik-9.pdf

zalacznik-10.pdf

zalacznik-11.pdf

Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14  2010 r w sprawie

Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 października 2010 r w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na drogach (ulicach) gminnych na terenie gminy Kałuszyn.

Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września  2010 r w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarząd zenie Nr 30/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 sierpnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 sierpnia 2010 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 lipca 2010 r w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

załączniki

Zarządz enie Nr 27/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 lipca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 01 lipca 2010 r w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie i jednostkach organizacyjnych gminy Kałuszyn oraz zasad jej koordynacji.

Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 czerwca 2010 r w sprawie powołania Pana Janusza Dmowskiego w skład obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 czerwca 2010 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 czerwca 2010 r w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Kałuszynie

Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 czerwca 2010 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum w Kałuszynie

Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 czerwca 2010 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w Nowych Groszkach

Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 07 czerwca 2010 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego przedszkola publicznego w Kałuszynie na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 07 czerwca 2010 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej w Nowych Groszkach na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 07 czerwca 2010 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej w Kałuszynie i szkoły filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 07 czerwca 2010 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego gimnazjum w kałuszynie na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 04 czerwca 2010 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r na terenie gminy Kałuszyn

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 maja 2010 r w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 maja 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 8/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 kwietnia 2010 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Nowych Groszkach

Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 marca 2010 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 marca 2010 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2009 rok

Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 08 marca 2010 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły podstawowej w Kałuszynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 04 stycznia 2010 r w sprawie w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 stycznia 2010 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 stycznia 2010 r w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-22 13:29:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-18 13:31:33
  • Liczba odsłon: 1293
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496815]

przewiń do góry