Zarządzenie Nr 9.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2013r. sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej, oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2013r. sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej, oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf

Uchwała Nr Si.206.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r.pdf

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 września 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kałuszyn informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kałuszyn za I półrocze 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 41.2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn z I półrocze 2013r.pdf

Załączniki do zarządzenia Burmistrza Kałuszyna o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

Sprawozdanie rb-27s za 2013r.pdf

Sprawozdanie rb-28s za 2013r.pdf

Sprawozdanie rb-30s za 2013r.pdf

Sprawozdanie rb-nds za 2013.pdf

Sprawozdanie rb-pdp za 2013r.pdf

Sprawozdanie rb-st za 2013r.pdf


Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego.pdf

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-18 13:02:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-17 08:51:09
  • Liczba odsłon: 1068
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496766]

przewiń do góry