Zarządzenia Burmistrza Kałuszyna 2005 rok  

 

Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 12 stycznia 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kałuszyn i Mroczki przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 2a/05 z dnia 7 lutego 2005 r Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 7 lutego 2005 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej.

Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 9 lutego 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 4/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 21 lutego 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 22 marca 2005 r w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2004 rok

Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 marca 2005 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr 7/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 marca 2005 r w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kałuszyn na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 marca 2005 r w sprawie stworzenia ram organizacyjnych zapewniających wykonanie zadania dotyczącego opracowania opisu usług świadczonych w gminie, wprowadzenia kart do stosowania oraz procedury aktualizacji kart w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 8a/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 marca 2005 r w sprawie opracowania systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie, wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania oraz utworzenia i rozwoju sieci tablic informacji lokalnej zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji.

Zarządzenie Nr 9/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 marca 2005 r w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

Zarządzenie Nr 10/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 16 maja 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 11/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 16 maja 2005 r w sprawie powołania gminnej komisji socjalnej dla wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 14/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 9 czerwca 2005 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie na rok szkolny 2005/2006.

Zarządzenie Nr 15/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 9 czerwca 2005 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2005/2006.

Zarządzenie Nr 16/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 9 czerwca 2005 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach na rok szkolny 2005/2006.

Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 9 czerwca 2005 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 18/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 20 czerwca 2005 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach.

Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 21 czerwca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 20/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 21 czerwca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 21/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 21 czerwca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 22/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 21 czerwca 2005 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 czerwca 2005 r w sprawie odpisania z dochodów gminy kwot przypisanych najemcom lokali komunalnych.

Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 czerwca 2005 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kałuszynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 25/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 czerwca 2005 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Kałuszynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 czerwca 2005 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 27/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 czerwca 2005 r w sprawie odpisania z dochodów gminy kwot przypisanych najemcom lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 22 lipca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

Zarządzenie Nr 29/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 19 sierpnia 2005 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.

Zarządzenie Nr 30/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 19 sierpnia 2005 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 31/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 19 sierpnia 2005 r w sprawie procedury corocznego wydawania książeczki “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Zarządzenie Nr 32/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 31 sierpnia 2005 r w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr 33/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 31 sierpnia 2005 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach.

Zarządzenie Nr 34/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 30 czerwca 2005 r w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 1 września 2005 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Kałuszyn do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 36/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 5 września 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 37/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 20 września 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 16 września 2005 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Kałuszyn do przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 39/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 16 września 2005 r w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym.

Zarządzenie Nr 40/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 6 października 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 41/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 21 października 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 42/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 26 października 2005 r w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne na rok 2006.

Zarządzenie Nr 43/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 27 października 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 27 października 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kałuszynie przeznaczonej do sprzedaży.

zarzadzenie_nr_45_2005.pdf

zarzadzenie_nr_46_2005.pdf

zarzadzenie_nr_47_2005.pdf

zarzadzenie_nr_48_2005.pdf

zarzadzenie_nr_49_2005.pdf

zarzadzenie_nr_50_2005.pdf

zarzadzenie_nr_51_2005.pdf

zarzadzenie_nr_52_2005.pdf

zarzadzenie_nr_53_2005.pdf

zarzadzenie_nr_54_2005.pdf

zarzadzenie_nr_55_2005.pdf

zarzadzenie_nr_56_2005.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-15 12:17:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 11:51:26
  • Liczba odsłon: 1277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496721]

przewiń do góry