Kontrola 3/2009
Kontrolę przeprowadziła- starszy inspektor kontroli państwowej delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie na podstawie upoważnienia nr 065661 w okresie od 6 maja do 1 czerwca 2009r., z przerwą w dniach 12-15 maja 2009r.

Tematyka kontroli
Wykorzystanie dotacji celowych przez Urząd Miejski w Kałuszynie w latach 2007-2009 (I kwartał) ze szczególnym uwzględnieniem dotacji otrzymanych z rezerw celowych budżetu państwa.

Z protokołem kontroli można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w godzinach pracy

Kontrola 2/2009
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w dniach 20-30 kwietnia 2009r. przez Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie działającego na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr WKA.VII.0939/8/2009

Tematyka kontroli
Wykonanie dochodów budżetowych oraz wykorzystanie dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2008r. na realizację wydatków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80101, 80195, 85212, 85214, oraz 85415.

Z protokołem kontroli można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w godzinach pracy

Kontrola 1/2009
Kontrolę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie przeprowadziła dnia 11 marca 2009r. kierownik Oddziału III do spraw archiwów zakładowych i przechowalnictwa Archiwum Państwowego w Siedlcach nr upoważnienia do kontroli III.O.407-2/2008, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej: Sekretarza Miejskiego i młodszego referanta.

Tematyka kontroli
Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów kancelaryjno - archiwalnych, a w szczególności sprawdzenia wielkości zasobu, stanu uporządkowania, zachowania i zabezpieczenia zbioru dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Z protokołem kontroli można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w godzinach pracy
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-09 11:29:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-03 12:18:47
  • Liczba odsłon: 767
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496822]

przewiń do góry