Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
248 Wykaz nieruchomości położonej w Kałuszynie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Przybułek Edyta 2022-09-26
251 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Przybułek Edyta 2022-09-26
236 Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Przybułek Edyta 2022-06-03
235 Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2022-06-03
234 Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszynie Przybułek Edyta 2022-06-03
233 Rozbudowa i nadbudowa wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Milewie , gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2022-06-03
221 Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn,działka nr geod. 656/1, na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00 Przybułek Edyta 2022-06-03
225 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi, Mroczki, gm. Kałuszynie Przybułek Edyta 2022-06-03
226 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2022-06-03
227 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2022-06-03
228 I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, Przybułek Edyta 2022-06-03
247 Ogłoszenie o zamówieniu usługi odbioru odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanego w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn i ich zagospodarowanie. Przybułek Edyta 2022-06-03
232 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. Przybułek Edyta 2020-04-21
231 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. Przybułek Edyta 2020-04-08
230 Remont świetlic w miejscowościach : Garczyn Duży i Patok, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2020-03-19
229 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r Przybułek Edyta 2019-12-01
224 Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego i kanalizacji sanitarnej. Przybułek Edyta 2019-08-26
223 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2019-08-23
222 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Olszewice Przybułek Edyta 2019-07-29
220 Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2019-05-07
219 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. Mostowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 995 Przybułek Edyta 2019-01-30
218 Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2019-01-23
217 Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2019-01-07
216 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Przybułek Edyta 2018-11-29
215 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2018-08-14
214 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej Przybułek Edyta 2018-08-10
213 Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy z Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego na odcinku od ul. Ogodowej do wsi Patok Przybułek Edyta 2018-08-03
212 Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2018-07-18
211 Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie, ul. Pocztowa / Ogrodowa, działki nr ewid. 2796/1, 2796/2 Przybułek Edyta 2018-07-10
210 Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2018-07-02
209 Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie, ul. Pocztowa / Ogrodowa, działki nr ewid. 2796/1, 2796/2 Przybułek Edyta 2018-06-22
208 Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2018-06-12
207 Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2018-05-22
206 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego Przybułek Edyta 2018-04-30
205 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej Przybułek Edyta 2018-04-09
204 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid.:3516/14 Przybułek Edyta 2018-03-19
203 Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Przybułek Edyta 2018-03-09
201 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie Przybułek Edyta 2018-02-22
202 Nieruchomości położone w Kałuszynie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym Przybułek Edyta 2018-02-22
200 Wykonanie nakładki bitumicznej : na stabilizacji cementowej na drogach w miejscowościach : Chrościce, Milew, Mroczki, Olszewice, Sinołęka, Wity, gm. Kałuszyn oraz na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Zawoda w Kałuszynie Przybułek Edyta 2018-01-24
199 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w wysokości 942.690,39 PLN Przybułek Edyta 2017-12-04
198 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przybułek Edyta 2017-11-09
197 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Warszawskiej 17 Przybułek Edyta 2017-11-02
195 Informacja o przetargu ograniczonym na sprzedaż działek położonych na terenie gminy Kałuszyn ogłoszonym na dzień 16 października 2017 Przybułek Edyta 2017-10-09
196 Informacja o przetargu ograniczonym na sprzedaż działek położonych na terenie wsi Gołębiówka, gmina Kałuszyn ogłoszonym na dzień 17 października 2017 Przybułek Edyta 2017-10-09
194 Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0 Przybułek Edyta 2017-09-20
193 I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Kałuszyn Przybułek Edyta 2017-09-11
192 I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż 2/3 udziału w nieruchomościach gruntowych położonych w Gołębiówce Przybułek Edyta 2017-09-11
190 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Przybułek Edyta 2017-09-08
191 I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przybułek Edyta 2017-09-08
189 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym Gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2017-08-18
188 Przebudowa drogi krajowej nr 2 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Kałuszyn Przybułek Edyta 2017-08-14
187 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym Gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2017-08-07
186 Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2017-07-20
185 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym, Przybułek Edyta 2017-07-11
184 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem i sprzętem dla OSP Kałuszyn Przybułek Edyta 2017-05-26
183 Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kałuszyn ul. Mostowa Przybułek Edyta 2017-05-19
182 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przychodni opieki zdrowotnej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2017-03-28
181 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kałuszynie ul. Ogrodowa i Jutrzenki Przybułek Edyta 2016-11-24
180 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kałuszynie ul. Ogrodowa i Jutrzenki Przybułek Edyta 2016-11-09
179 Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn nr ew.dz. 398 i 440, obręb Żebrówka Przybułek Edyta 2016-07-20
178 Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn nr ew.dz. 398 i 440, obręb Żebrówka Przybułek Edyta 2016-06-24
177 Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego OSP w Olszewicach, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2016-05-27
176 VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych. Przybułek Edyta 2016-05-18
175 Budowa drogi odcinek I i II zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2016-04-14
174 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2016 do 31.12.2017 Przybułek Edyta 2016-04-12
173 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.04.2016 do 30.09.2017 Przybułek Edyta 2016-03-09
172 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2016 do 30.06.2017 Przybułek Edyta 2015-11-30
171 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn w latach 2016-2018. Przybułek Edyta 2015-11-17
170 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przybułek Edyta 2015-10-26
169 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie Przybułek Edyta 2015-10-14
168 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Kałuszyn we wsi Chrościce Przybułek Edyta 2015-10-08
167 IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Przybułek Edyta 2015-08-05
166 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2015-07-06
165 Przebudowa drogi gminnej i remont zjazdów na ul. Mickiewicza oraz remont jezdni ul. Kościelnej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2015-06-25
164 Przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji z przeznaczeniem na żłobek w Kałuszynie Przybułek Edyta 2015-05-07
162 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przybułek Edyta 2015-04-23
163 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 6/41 w nieruchomości gruntowej Przybułek Edyta 2015-04-23
161 Remont ulicy Trzcianka w Kałuszynie Przybułek Edyta 2015-04-16
160 Budowa chodnika lewostronnego w ul. Mostowej w miejscowości Kałuszyn Przybułek Edyta 2015-04-01
159 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Mickiewicza i Mostowa w miejscowości Kałuszyn Przybułek Edyta 2015-03-11
158 Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Przybułek Edyta 2015-03-06
157 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2015-02-17
155 III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Przybułek Edyta 2015-02-06
156 III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Przybułek Edyta 2015-02-06
152 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przybułek Edyta 2014-11-14
154 III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Przybułek Edyta 2014-11-14
151 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przybułek Edyta 2014-11-14
153 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przybułek Edyta 2014-11-14
150 Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) wraz przebudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Kałuszyn Przybułek Edyta 2014-08-21
148 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, będących działkami budowlanymi, położonych przy kompleksie leśnym i zbiorniku wodnym w Kałuszynie. Przybułek Edyta 2014-08-21
147 II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Kałuszyn. Przybułek Edyta 2014-08-21
149 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie. Przybułek Edyta 2014-08-21
146 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 089 735,31 zł Przybułek Edyta 2014-06-18
145 Wymiana wyposażenia sportowego z pracami towarzyszącymi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4 Przybułek Edyta 2014-05-22
144 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kałuszynie Przybułek Edyta 2014-04-22
143 I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Kałuszyn Przybułek Edyta 2014-03-25
142 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej Przybułek Edyta 2014-03-06
141 Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów we wsi Garczyn Duży i Zimnowoda, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2014-02-10
140 Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi Przybułek Edyta 2014-02-07
139 Tworzymy -Nasz Rynek- poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie Przybułek Edyta 2014-01-20
138 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie Przybułek Edyta 2014-01-20
137 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przybułek Edyta 2014-01-13
136 Przebudowa części mieszkalnej parteru budynku wielorodzinnego na funkcję diagnostyczno - leczniczą w Kałuszynie przy ul. Warszawskiej 50 Przybułek Edyta 2013-12-27
135 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kałuszynie Przybułek Edyta 2013-11-27
134 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, będących działkami budowlanymi, Przybułek Edyta 2013-11-27
133 Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja świetlicy wiejskiej Przybułek Edyta 2013-11-14
132 Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej Przybułek Edyta 2013-11-14
131 Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Przybułek Edyta 2013-11-04
129 Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf Przybułek Edyta 2013-11-04
130 Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf Przybułek Edyta 2013-11-04
128 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej: W Kałuszynie nr ewid. 3223 o pow. 0,0604 ha, Przybułek Edyta 2013-10-31
127 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Przybułek Edyta 2013-10-23
126 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie Przybułek Edyta 2013-10-23
125 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, będących działkami budowlanymi, położonych przy kompleksie leśnym i zbiorniku wodnym w Kałuszynie, Przybułek Edyta 2013-09-26
124 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej, po byłej szkole. Przybułek Edyta 2013-09-10
123 MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW WSI GARCZYN DUŻY I ZIMNOWODA, GM. KAŁUSZYN Przybułek Edyta 2013-09-09
122 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, będących działkami budowlanymi, położonych przy kompleksie leśnym i zbiorniku wodnym w Kałuszynie, Przybułek Edyta 2013-08-27
121 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Kałuszynie Przybułek Edyta 2013-08-21
120 Wykaz nieruchomości położonej w Nowych Groszkach przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Przybułek Edyta 2013-07-31
119 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej: Przybułek Edyta 2013-07-31
118 PRZEBUDOWA KOTŁOWNI LOKALNEJ PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 8 W KAŁUSZYNIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Przybułek Edyta 2013-07-07
117 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAŁUSZYN Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.12.2015 R. Przybułek Edyta 2013-05-24
115 Ogłoszenie o składaniu ofert na Ogródek Piwny wraz z gastronomią nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie Przybułek Edyta 2013-05-23
116 Ogłoszenie o składaniu ofert na zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie Przybułek Edyta 2013-05-23
114 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, Przybułek Edyta 2013-05-22
113 DOSTAWA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z MONTAŻEM NA KĄPIELISKU NA ZBIORNIKU REKREACYJNYM W KAŁUSZYNIE Przybułek Edyta 2013-04-04
112 TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA REKREACYJNEGO W KAŁUSZYNIE Przybułek Edyta 2013-03-28
111 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących działkami budowlanymi, położonych przy kompleksie leśnym i zbiorniku wodnym w Kałuszynie, Przybułek Edyta 2012-11-14
110 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2012-10-11
109 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w wysokości 1 726 759 PLN Przybułek Edyta 2012-08-14
108 Przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy)na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie stanowiącej działki o nr ewid. 32432/1 Przybułek Edyta 2012-08-14
107 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w wysokości 2 646 000 PLN Przybułek Edyta 2012-06-19
106 DOSTAWA WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PROJEKTU - INDYWIDUALIZACJA PROCESÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I - III W GMINIE KAŁUSZYN. Przybułek Edyta 2012-04-23
105 TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA REKREACYJNEGO W KAŁUSZYNIE Przybułek Edyta 2012-03-28
104 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GMINIE KAŁUSZYN Przybułek Edyta 2012-03-27
103 TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA REKREACYJNEGO W KAŁUSZYNIE Przybułek Edyta 2012-03-12
102 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2012-03-07
101 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ DLA NABYWCÓW GMINY KAŁUSZYN Przybułek Edyta 2012-02-22
100 ogłoszenie o sprzedaży ziemi Przybułek Edyta 2011-10-04
99 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2011-10-04
98 Ogłoszenie o sprzedaży ziemi torfowej Przybułek Edyta 2011-08-08
97 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w wysokości 1 289 514 PLN Przybułek Edyta 2011-07-07
96 Sprzedaż ziemi torfowej składowanej w Kałuszynie przy ul. 1-go Maja. Przybułek Edyta 2011-07-07
95 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie w ramach programu Radosna Szkoła Przybułek Edyta 2011-06-30
94 sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie, działka nr 3516 2011-05-10
93 Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn 2011-04-01
92 USPRAWNIENIE RUCHU DROGOWEGO W PODREGIONIE WARSZAWSKIM WSCHODNIM POPRZEZ MODERNIZACJĘ DRÓG LOKALNYCH W GMINIE KAŁUSZYN 2010-12-20
91 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2010-11-12
90 sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2010-11-10
89 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ -PARK I PLAC KILIŃSKIEGIEGO W KAŁUSZYNIE 2010-10-25
88 BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNO-REKREACYJNEGO W KAŁUSZYNIE Jadwiga Cudna 2010-10-22
87 Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn Przybułek Edyta 2010-06-08
86 Usuwanie wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków położonych na terenie gminy Kałuszyn Przybułek Edyta 2010-05-24
85 Remont ulic; Barlickiego i Wojska Polskiego w miejscowości Kałuszyn Przybułek Edyta 2010-04-26
84 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach : Wojska Polskiego i Barlickiego w miejscowości Kałuszyn Przybułek Edyta 2010-03-24
83 sprzedaż działki komunalnej w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2009-10-20
82 sprzedaż nieruchomości w Budach Przytockich Jadwiga Cudna 2009-10-14
81 Budowa sieci wodociągowej Jadwiga Cudna 2009-07-28
80 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrościce gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2009-07-16
79 Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem Przybułek Edyta 2009-07-08
78 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w wysokości 3 249 386 PLN Przybułek Edyta 2009-07-07
77 sprzedaż działek Jadwiga Cudna 2009-05-27
76 sprzedaz działek Jadwiga Cudna 2009-05-22
75 Remont ulicy Bohaterów Września i Odrodzenia w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2009-05-05
74 Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda, gm. Kałuszyn Jadwiga Cudna 2009-04-22
73 Remont ulicy Osiedlowej, Świerkowej i Brzozowej w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2009-04-07
72 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Abramy, gm. Kałuszyn Jadwiga Cudna 2009-03-17
71 sprzedaż działki komunalnej Jadwiga Cudna 2009-02-02
70 sprzedaz działki komunalnej Jadwiga Cudna 2008-12-02
69 sprzedaż działki komunalnej Jadwiga Cudna 2008-11-20
68 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.736.000 PLN Jadwiga Cudna 2008-10-22
67 Zakup opału na sezon grzewczy 2008-2009 Jadwiga Cudna 2008-09-26
66 Budowa parkingu przy kompleksie sportowym w Kałuszynie ul. Ogrodowa Jadwiga Cudna 2008-09-23
65 sprzedaż działki komunalnej we wsi Żebrówka Jadwiga Cudna 2008-09-12
64 Budowa budynku socjalno - szatniowego wraz z oświetleniem boisk przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kałuszynie w ramach programu - Moje boisko - Orlik 2012 Jadwiga Cudna 2008-09-09
63 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego Jadwiga Cudna 2008-08-14
62 sprzedaż działek komunalnych Jadwiga Cudna 2008-07-30
61 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego Jadwiga Cudna 2008-07-18
60 Budowa budynku socjalnego przy boisku piłkarskim przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2008-07-04
59 Budowa boisk przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kałuszynie w ramach programu : Moje boisko - Orlik 2012 Jadwiga Cudna 2008-07-03
58 Remont wewnętrzny w budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2008-07-01
57 Remont wewnętrzny w budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2008-06-03
56 sprzedaż działek komunalnych Jadwiga Cudna 2008-05-20
54 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Patok i Olszewice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków Jadwiga Cudna 2008-04-07
52 Przebudowa ulicy Różanej i Dębowej w miejscowości Kałuszyn Jadwiga Cudna 2008-04-04
51 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2008-02-08
49 Rokowania dot. zbycia nieruchomości w Budach Przytockich Jadwiga Cudna 2007-10-05
48 przebudowa ulicy Polnej w Kałuszynie Jadwiga Cudna 2007-09-14
47 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Jadwiga Cudna 2007-09-06
46 Wykonanie boiska sportowego - II etap Jadwiga Cudna 2007-07-11
44 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przytoka Jadwiga Cudna 2007-04-13
41 przebudowa ulic: 9-go Maja i Truszkowskiego Jadwiga Cudna 2007-03-22
38 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Jadwiga Cudna 2007-03-14
37 sprzedaż działek komunalnych Jolanta Gójska 2006-09-26
36 zagrospodarowanie centrum wsi Olszewice Jolanta Gójska 2006-08-11
35 pracownia multimedialna w gimnazjum Jolanta Gójska 2006-08-10
34 Dowożenie uczniów Jolanta Gójska 2006-05-24
33 sprzedaż działek komunalnych położonych na terenie gminy Kałuszyn Jolanta Gójska 2006-04-28
32 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawoej w Kałuszynie Jolanta Gójska 2006-04-24
31 wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach Jolanta Gójska 2006-04-24
30 remont wewnetrzny w budynku przedszkola Jolanta Gójska 2006-04-24
29 sprzedaż działek komunalnych połozonych na terenie gminy Kałuszyn Jolanta Gójska 2006-04-24
28 sprzedaż działek komunalnych połozonych na terenie gminy Kałuszyn Jolanta Gójska 2006-04-24
27 Wykonanie chodnika na ulicy Mostowej w Kałuszynie Jolanta Gójska 2006-03-30
26 Wykonanie chodnika na ulicy 1-go Maja w Kałuszynie Jolanta Gójska 2006-03-30
25 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do miejscowości: Patok i Olszewice, gm. Kałuszyn Jolanta Gójska 2006-03-27
24 Sprzedaż działki komunalnej położonej w Kałuszynie przy ul. 9-go Maja Jolanta Gójska 2006-03-17
23 Sprzedaż działek komunalnych położonych w Kałuszynie Jolanta Gójska 2006-03-17
22 Przebudowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie Jolanta Gójska 2006-03-08
21 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulic w Kałuszynie: Dębowej, Różanej, 9-go Maja,truszkowskiego Jolanta Gójska 2006-03-08
20 Wykonanie robót drogowych na drogach powiatowych i gminnych Jolanta Gójska 2006-02-20
19 Modernizacja drogi we wsi Budy Przytockie Jolanta Gójska 2006-02-16
18 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy szkoły podstawowej w Kałuszynie Jolanta Gójska 2006-02-16
17 budowa kanalizacji sanitarnej Jolanta Gójska 2006-02-07
16 Rozbudowa iblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury oraz jego wyposażenie Jolanta Gójska 2005-12-27
15 sprzedaż działki komunalnej w Kałuszynie Jolanta Gójska 2005-12-20
14 sprzedaż nieruchomości położonej w uadach Przytockich Jolanta Gójska 2005-12-20
13 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych Jolanta Gójska 2005-11-21
12 zbiórka odpadów komunalnych Jolanta Gójska 2005-11-21
11 dostawa sprzętu komputerowego Jolanta Gójska 2005-10-26
10 sprzedaż działek komunalnych w Mroczkach Jolanta Gójska 2005-09-14
5 sprzedaż działek komunalnych Jolanta Gójska 2005-03-03
4 Budowa kanalizacji deszczowej Jolanta Gójska 2005-03-01
3 budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jolanta Gójska 2005-01-19
2 budowa kanalizacji sanitarnej Jolanta Gójska 2005-01-19
1 sprzedaż nieruchomości w Kałuszynie Jolanta Gójska 2004-11-25
9 wykonanie odernizacji oczyszczalani ścieków w Kałuszynie Jolanta Gójska 2004-07-02
8 budowa stacji wodociagowej z przyłączami oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Piotrowina, Sinołęka, Nowe Groszki, Stare Groszki Jolanta Gójska 2004-02-18
7 budowa drogi - ulicy Ogrodowej Jolanta Gójska 2004-01-23
6 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi na osiedlu "przy szkole" Jolanta Gójska 2003-11-24

[Liczba odsłon: 1496773]

przewiń do góry