Kałuszyn, dnia 24.04.2017                  

BURMISTRZ                                                                                               

KAŁUSZYNA         

                                                                                          

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Kałuszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2016 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

L.p.

Nazwisko i Imię lub Nazwa

 

1.

 

Pietrzak Dariusz

 

Ważny interes podatnika

2.

 

Pyziński Piotr i Kamila

 

Ważny interes podatnika

3.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

 

Ważny interes podatnika

4.

 

Kowalczyk Bartłomiej

 

Ważny interes podatnika

 


Kałuszyn, dnia   24.04.2017              

BURMISTRZ                                                                                               

KAŁUSZYNA         

                                                                                          

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt2 lit. g ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz 1870 ze zm.), Burmistrz Kałuszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej:

 

L.p

Nazwisko i Imię   lub Nazwa

1.

Pietrzak Dariusz

2.

Pyziński Piotr i Kamila

3.

Zakład Gospodarki KomunalnejO WYKAZ OSÓB KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMISLp.

Podstawa prawna - informacje podstawowe

Program pomo-
cowy

Firma (nazwa) albo
imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

Forma pomocy

Przezna-
czenie pomocy
1

2a

2c

4

5

7

8


 1

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKA ANNA

A1.1

e8.17


2

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKA BARBARA

A1.1

e8.17


3

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKA BARBARA

A1.1

e8.17


4

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKA JADWIGA

A1.1

e8.17


5

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKA JADWIGA

A1.1

e8.17


6

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI ANDRZEJ

A1.1

e8.17


7

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI ANDRZEJ

A1.1

e8.17


8

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI ANDRZEJ

A1.1

e8.17


9

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI ANDRZEJ

A1.1

e8.17


10

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI ARTUR

A1.1

e8.17


11

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI DARIUSZ

A1.1

e8.17


12

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI JANUSZ

A1.1

e8.17


13

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI JANUSZ

A1.1

e8.17


14

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI JAROSŁAW

A1.1

e8.17


15

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI JAROSŁAW

A1.1

e8.17


16

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


17

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


18

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI MICHAŁ

A1.1

e8.17


19

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI MICHAŁ

A1.1

e8.17


20

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


21

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


22

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI WALDEMAR

A1.1

e8.17


23

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI WALDEMAR

A1.1

e8.17


24

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI ZBIGNIEW

A1.1

e8.17


25

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ABRAMOWSKI ZBIGNIEW

A1.1

e8.17


26

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BARTNICKI RYSZARD

A1.1

e8.17


27

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BARTNICKI RYSZARD

A1.1

e8.17


28

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BARTNICKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


29

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BĄK EMIL

A1.1

e8.17


30

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BERNACIAK DAMIAN

A1.1

e8.17


31

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BIAŁASZ BEATA

A1.1

e8.17


32

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BIENIAK ZBIGNIEW

A1.1

e8.17


33

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BIERKAT TERESA

A1.1

e8.17


34

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BIERKAT TERESA

A1.1

e8.17


35

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BOK WIESŁAW

A1.1

e8.17


36

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BOK WIESŁAW

A1.1

e8.17


37

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BORUC DARIUSZ

A1.1

e8.17


38

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BRONIAREK JAROSŁAW

A1.1

e8.17


39

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BRONIAREK JAROSŁAW

A1.1

e8.17


40

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BRZOZOWSKA BEATA

A1.1

e8.17


41

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BRZOZOWSKA BEATA

A1.1

e8.17


42

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

BUDZYŃSKA NATALIA

A1.1

e8.17


43

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHABIERA WŁODZIMIERZ

A1.1

e8.17


44

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHABIERA WŁODZIMIERZ

A1.1

e8.17


45

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHLEBNY ROMAN

A1.1

e8.17


46

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHROŚCICKI JAROSŁAW

A1.1

e8.17


47

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHROŚCICKI JAROSŁAW

A1.1

e8.17


48

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHROŚCICKI MIROSŁAW

A1.1

e8.17


49

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHROŚCICKI ZDZISŁAW

A1.1

e8.17


50

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHRÓŚCIK WŁODZIMIERZ

A1.1

e8.17


51

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CHRÓŚCIK WŁODZIMIERZ

A1.1

e8.17


52

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CZARNECKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


53

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

CZARNECKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


54

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DĄBROWSKI TOMASZ

A1.1

e8.17


55

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKA EWA

A1.1

e8.17


56

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKI EDMUND

A1.1

e8.17


57

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKI EDMUND

A1.1

e8.17


58

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKI GRZEGORZ

A1.1

e8.17


59

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKI GRZEGORZ

A1.1

e8.17


60

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKI HERONIM

A1.1

e8.17


61

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKI HERONIM

A1.1

e8.17


62

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


63

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DMOWSKI TADEUSZ

A1.1

e8.17


64

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DRABAREK MAREK

A1.1

e8.17


65

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DRZAZGA ZDZISŁAW

A1.1

e8.17


66

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DWORZYŃSKI MARCIN

A1.1

e8.17


67

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DWORZYŃSKI PIOTR

A1.1

e8.17


68

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

DWORZYŃSKI PIOTR

A1.1

e8.17


69

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

FLOROWSKI MARIUSZ

A1.1

e8.17


70

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GADOMSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


71

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GADOMSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


72

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GLINKA WIESŁAWA

A1.1

e8.17


73

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GOŹLIŃSKI WIKTOR

A1.1

e8.17


74

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GOŹLIŃSKI WIKTOR

A1.1

e8.17


75

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKA ZUZANNA

A1.1

e8.17


76

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKA ZUZANNA

A1.1

e8.17


77

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI ANDRZEJ

A1.1

e8.17


78

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI ANDRZEJ

A1.1

e8.17


79

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


80

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


81

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI WIESŁAW

A1.1

e8.17


82

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI WIESŁAW

A1.1

e8.17


83

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI WITOLD

A1.1

e8.17


84

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI WITOLD

A1.1

e8.17


85

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI WOJCIECH

A1.1

e8.17


86

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GÓJSKI WOJCIECH

A1.1

e8.17


87

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRABARCZYK MARIAN

A1.1

e8.17


88

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRABARCZYK MARIAN

A1.1

e8.17


89

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRABAREK ANDRZEJ

A1.1

e8.17


90

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRABAREK ANDRZEJ

A1.1

e8.17


91

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRABOWSKI MICHAŁ

A1.1

e8.17


92

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRĄZKA WERONIKA

A1.1

e8.17


93

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRĄZKA WERONIKA

A1.1

e8.17


94

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRYZ STANISŁAW

A1.1

e8.17


95

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GRYZ STANISŁAW

A1.1

e8.17


96

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GUJSKA ANNA

A1.1

e8.17


97

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

GUJSKA ANNA

A1.1

e8.17


98

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

JACKIEWICZ KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


99

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

JĘDRZEJEWSKI WALDEMAR

A1.1

e8.17


100

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

JĘDRZEJEWSKI WALDEMAR

A1.1

e8.17


101

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KACPROWICZ WIESŁAW

A1.1

e8.17


102

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KAŁUSKA KATARZYNA

A1.1

e8.17


103

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KAZIMIERSKI PAWEŁ

A1.1

e8.17


104

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KAZIMIERSKI PIOTR

A1.1

e8.17


105

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KLIMEK PIOTR

A1.1

e8.17


106

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KLIMEK PIOTR

A1.1

e8.17


107

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KOPEĆ DANUTA

A1.1

e8.17


108

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KOPEĆ MIROSŁAW

A1.1

e8.17


109

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KOPEĆ MIROSŁAW

A1.1

e8.17


110

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KOSTKA JADWIGA

A1.1

e8.17


111

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KOSTKA STANISŁAW

A1.1

e8.17


112

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KOSTKA STANISŁAW

A1.1

e8.17


113

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KRASNA TERESA

A1.1

e8.17


114

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KRAŚNICKI MAREK

A1.1

e8.17


115

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KRUSZYŃSKA MARIA EWA

A1.1

e8.17


116

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KRUSZYŃSKA MARIA EWA

A1.1

e8.17


117

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KRZEMIŃSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


118

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KRZEMIŃSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


119

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KUBERSKI WIESŁAW

A1.1

e8.17


120

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KUBLIK ANDRZEJ

A1.1

e8.17


121

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KUBLIK ZYGMUNT

A1.1

e8.17


122

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KUNKA KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


123

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KWIATKOWSKI MAREK

A1.1

e8.17


124

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

KWIATKOWSKI MAREK

A1.1

e8.17


125

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

LANGIEWICZ PAWEŁ

A1.1

e8.17


126

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MALINOWSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


127

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MICHALCZYK BOGUSŁAW

A1.1

e8.17


128

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MICHALCZYK BOGUSŁAW

A1.1

e8.17


129

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MIERZEJEWSKA MAŁGORZATA

A1.1

e8.17


130

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MIGDALSKA ALINA

A1.1

e8.17


131

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MIGDALSKA ALINA

A1.1

e8.17


132

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MILEWSKA WIOLETA

A1.1

e8.17


133

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MILEWSKI TOMASZ

A1.1

e8.17


134

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MILEWSKI ZBIGNIEW

A1.1

e8.17


135

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MILLER TOMASZ

A1.1

e8.17


136

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MILLER WALDEMAR

A1.1

e8.17


137

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MILLER WALDEMAR

A1.1

e8.17


138

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MIROWSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


139

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MIROWSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


140

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MÓRAWSKI CZESŁAW

A1.1

e8.17


141

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MÓRAWSKI CZESŁAW

A1.1

e8.17


142

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ANDRZEJ

A1.1

e8.17


143

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ANDRZEJ

A1.1

e8.17


144

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ANDRZEJ

A1.1

e8.17


145

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ANDRZEJ

A1.1

e8.17


146

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ANTONI

A1.1

e8.17


147

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ANTONI

A1.1

e8.17


148

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK CZESŁAWA

A1.1

e8.17


149

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK HENRYK

A1.1

e8.17


150

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK JACEK

A1.1

e8.17


151

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK PAWEŁ

A1.1

e8.17


152

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK RAFAŁ

A1.1

e8.17


153

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK RAFAŁ

A1.1

e8.17


154

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ROBERT

A1.1

e8.17


155

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ROBERT

A1.1

e8.17


156

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ROBERT

A1.1

e8.17


157

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK WALDEMAR

A1.1

e8.17


158

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK WALDEMAR

A1.1

e8.17


159

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZEK ZBIGNIEW

A1.1

e8.17


160

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZKOWSKI DARIUSZ

A1.1

e8.17


161

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MROCZKOWSKI DARIUSZ

A1.1

e8.17


162

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MUDANT JACEK

A1.1

e8.17


163

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MUDANT JACEK

A1.1

e8.17


164

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

MUSZELIK TOMASZ

A1.1

e8.17


165

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

NAPIÓRKOWSKI JANUSZ

A1.1

e8.17


166

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

NAPIÓRKOWSKI JANUSZ

A1.1

e8.17


167

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

OKUNIEWSKA HANNA

A1.1

e8.17


168

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

OKUNIEWSKA HANNA

A1.1

e8.17


169

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

OLSZEWSKI PIOTR

A1.1

e8.17


170

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

OŁDAK MIROSŁAWA

A1.1

e8.17


171

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PACZÓSKA MARIA

A1.1

e8.17


172

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PACZÓSKA MARIA

A1.1

e8.17


173

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PAZDYKA ANDRZEJ

A1.1

e8.17


174

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PAZDYKA ANDRZEJ

A1.1

e8.17


175

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PIĘTKA JAN

A1.1

e8.17


176

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PŁOCHOCKA JOLANTA

A1.1

e8.17


177

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PROKOPIUK EWA

A1.1

e8.17


178

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PROKOPIUK EWA

A1.1

e8.17


179

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PRZEDLACKA ANNA

A1.1

e8.17


180

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

PRZYBYŁKO GRZEGORZ

A1.1

e8.17


181

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

RATUSKA BEATA

A1.1

e8.17


182

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

RATUSKA BEATA

A1.1

e8.17


183

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

REK ELŻBIETA

A1.1

e8.17


184

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

REK ELŻBIETA

A1.1

e8.17


185

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ROGUSZEWSKI MAREK

A1.1

e8.17


186

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ROSŁOŃ ANDRZEJ

A1.1

e8.17


187

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ROSŁOŃ ANDRZEJ

A1.1

e8.17


188

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SADOCH ANDRZEJ

A1.1

e8.17


189

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SASIM ZBIGNIEW

A1.1

e8.17


190

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SĘKTAS MAGDALENA

A1.1

e8.17


191

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SĘKTAS PAWEŁ

A1.1

e8.17


192

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SIENKOWSKA ANNA

A1.1

e8.17


193

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SIENKOWSKA ANNA

A1.1

e8.17


194

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SOSIŃSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


195

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SOSIŃSKI STANISŁAW

A1.1

e8.17


196

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

STRYCZYNSKI ZDZISŁAW

A1.1

e8.17


197

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SULICH BARBARA

A1.1

e8.17


198

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SUTKOWSKA IWONA

A1.1

e8.17


199

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SUTKOWSKA KAROLINA

A1.1

e8.17


200

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SUTKOWSKI ŁUKASZ

A1.1

e8.17


201

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SUTKOWSKI ŁUKASZ

A1.1

e8.17


202

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SUTKOWSKI MICHAŁ

A1.1

e8.17


203

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SUTKOWSKI MICHAŁ

A1.1

e8.17


204

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SZYMANSKI RAFAŁ

A1.1

e8.17


205

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SZYMANSKI WIESŁAW

A1.1

e8.17


206

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SZYMAŃSKI WIESŁAW

A1.1

e8.17


207

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

SZYMOŃSKI WŁODZIMIERZ

A1.1

e8.17


208

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKA MARIANNA

A1.1

e8.17


209

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKA SYLWIA

A1.1

e8.17


210

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKI ADAM

A1.1

e8.17


211

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKI ADAM

A1.1

e8.17


212

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKI ANDRZEJ

A1.1

e8.17


213

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKI ANDRZEJ

A1.1

e8.17


214

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


215

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKI KRZYSZTOF

A1.1

e8.17


216

1.30

art.5 ust.1

SA.39937 (2014/X)

ŚLEDZIEWSKI MARIAN

A1.1

e8.17


217

1.30

art.5 ust.1