13-12-2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego oraz opracowanie zmiany decyzji.pdf


21-09-2017

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe3 niż 1 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 2 Kałuszyn ul. Warszawska.doc

projekt budowlany.pdf

przedmiar.pdf

specyfikacja.pdf

druk_-_odpowiedz_na_zapyt_ofert_210917.doc

Notatka służbowa z otwarcia ofert "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 2 Kałuszyn ul. Warszawska.pdf


27-07-2017

zapytanie ofertowe - Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe3 niż 1 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 2 Kałuszyn ul. Warszawska .doc

projekt budowlany.pdf

przedmiar.pdf

specyfikacja.pdf

druk-odpowiedz na zapyt. ofert.doc


odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_03.08.17.pdf


Notatka służbowa.pdf


05-06-2017

zapytanie -wykonanie ogrodu dydaktycznego.pdf

projekt szczegółowy.pdf

pomoce edukacyjne.jpg

nasadzenia roślinne.jpg

odpowiedź na zapytanie.doc


rozstrzygnięcie wykonanie ogrodu.pdf


22-05-2017

Zapytanie_zakup_zestawow_oswietlenia_rowerowego.pdf

Odpowiedz_zestaw_oswietleniowy.docx

rozstrzygniecie_zakup_oswietlenia_rowerowego.pdf


Zapytanie_zakup_tabletow.pdf

Odpowiedz_zakup_tabletow.docx

rozstrzygniecie_zakup_tabletow.pdf


Zapytanie_zakup_sadzonek.pdf

Odpowiedz_sadzonki.docx

rozstrzygniecie_zakup_sadzonek_jodly_olbrzymiej.pdf


Zapytanie_zakup_rowerow.pdf

Odpowiedz_rowery.docx

rozstrzygniecie_zakup_rowerow.pdf


Zapytanie_zakup_bidonow.pdf

Odpowiedz_zakup_bidonow.docx

rozstrzygniecie_zakup_bidonow.pdf


Zapytanie_zakup_aparatow_fotograficznych.pdf

Odpowiedz_aparat_fotograficzny.docx

rozstrzygniecie_zakup_aparatow.pdf


17-03-2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf

Zarządzenie w sprawie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „ Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.pdf

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” pn. „Dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO0170322.pdf

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf


01-02-2017

Ogłoszenie o składaniu ofert na Ogródek Piwny nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie.pdf

mapa1_02020217.jpg


Ogłoszenie o składaniu ofert na zorganizowanie wesołego miasteczka nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie.pdf

mapa2_02020217.jpg


Ogłoszenie o składaniu zgłoszeń na zorganizowanie punktów gastronomicznych nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie.pdf

mapa1_02020217.jpg


18-01-2017

zapytanie ofertowe.pdf

umowa.pdf

załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.doc

odpowiedź.doc


Informacja o wyniku zapytania.pdf


12-01-2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi demontażu wraz z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z gospodarstw zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.doc

załącznik nr 2 - wzór oferty.doc

zestawienie.pdf


10-01-2017

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci.pdf


Informacja o wyniku zapytania.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-10 19:00:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 11:33:18
  • Liczba odsłon: 14285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496749]

przewiń do góry