ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu materiałów w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 64/ 2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

 

ZARZĄDZENIE NR 62/ 2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2020 Burmistrza Kałuszyna z dnia 03 listopada 2020 w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia "Regulaminu łowiska ryb" zlokalizowanego na „Zalewie Karczunek” w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 57/ 2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030 oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie ustalenia czasowej organizacji pracy Urzędu Miejskiego w związku z zagrożeniem COVID-19

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55a/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 października 2018 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 28 października 2020r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kałuszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 50/ 2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 października 2020r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 2 października 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 2 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021roku”.

 

ZARZĄDZENIE NR 45A/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora  oraz Zespołu ds. dostępności

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 21 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2020r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2020.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Gminy Kałuszyn i  ustalenia je regulaminu.

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ceny za przyjęcie ścieków dowożonych od gospodarstw domowych  i pozostałych dostawców z terenu gminy Kałuszyn i spoza terenu gminy Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 września 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 30.2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 czerwca 2020 r. W sprawie pobierania opłat za korzystanie z Zalewu Karczunek w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji użytkowania kas rejestrujących (fiskalnych).

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 24A/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. ” Stworzenie warunków do rozwoju i kultywowania tradycji kulturalnych ziemi kałuszyńskiej poprzez remont świetlic w Garczynie Dużym i Patoku”.

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany czasu pracy  oraz ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2019r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składu, zadań oraz zasad funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

 

Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym".pdf

- ogłoszenie_o_konkursie.pdf

- wzór oferty realizacji zadania publicznego 2020.rtf

- ramowy wzór umowy_realizacji_zadania 2020.rtf

- karta_oceny_merytorycznej_oferty_2020.docx

- wzór_sprawozdania__z_realizacji_zadania_publicznego_2020.rtf

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.

 

Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2020 na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Kałuszyn w 2020 roku z zakresu : "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu".pdf

 

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2020 na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Kałuszyn w 2020 roku z zakresu " Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu".pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Kałuszyna z dnia 09 stycznia 2020roku w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 1/2020 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.pdf

 

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Kałuszyna z dnia 09 stycznia 2020roku w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 1/2020 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.pdf

 

 

BURMISTRZ KAŁUSZYNA OGŁASZA otwarty konkurs ofert Nr 1/2020 dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2020 roku zadania publicznego na terenie Gminy Kałuszyn pod nazwą „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportun.pdf

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 15:48:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-25 15:14:03
  • Liczba odsłon: 1553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496746]

przewiń do góry