Wyniki przeprowadzonego badania funkcjonowania katalogu usług w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie


W ramach kontynuacji społecznej akcji Przejrzysta Polska zostało zrealizowane zadanie dotyczące zasady przejrzystości:

Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług;

Celem zadania jest zapewnienie ciągłego doskonalenia katalogu usług pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów Urzędu.

Zarządzeniem Burmistrza został powołany Zespół zadaniowy do opracowania systemu i przeprowadzenia badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim.

Badanie funkcjonowania katalogu usług zostało przeprowadzone w dwóch formach:

-zebrano opinie pracowników o zgłaszanych przez klientów uwagach do kart usług, badaniem objęto wszystkich pracowników Urzędu;

  • przeprowadzono anonimowe wywiady z klientami Urzędu, dotyczące oceny dostępności do usług.

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że:

  • sprawy najczęściej załatwiane w Urzędzie zostały opisane w formie kart usług,

  • treść kart jest zrozumiała, układ przejrzysty,

  • do najczęściej powtarzających się pytań należało zapytanie - gdzie można nabyć znaki opłaty skarbowej.

Około 60 % badanych klientów wiedziało o istnieniu opisu usług świadczonych przez Urząd w formie kart usług. Około 55 % korzystało z kart, z czego 20 % pobierało kary ze strony internetowej Urzędu /przeważnie byli to ludzie młodzi w wieku do 30 lat/, pozostali korzystali z kart udostępnianych w Urzędzie.

W wyniku przeprowadzonego badania funkcjonowania katalogu usług wprowadzone zostały następujące działania korygujące:

- udoskonalono karty tych usług / 30 kart/, które zawierają informacje o opłacie skarbowej wnoszonej w znakach skarbowych poprzez zamieszczenie informacji – gdzie można nabyć znaki opłaty skarbowej.

Badaniem funkcjonowania katalogu usług w Urzędzie objęto 20 pracowników oraz 97 klientów Urzędu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-12 14:23:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Jolanta Gójska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 14:23:11
  • Liczba odsłon: 890
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496773]

przewiń do góry