W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Podpisaną klauzule należy dołączyć do każdego składanego wniosku.

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.docx

 

Zagospodarowanie przestrzenne, drogownictwo

 

Zgłaszanie przydomowej oczyszczalni ścieków

 • Wniosek na zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.


Ochrona środowiska

 

Gospodarka nieruchomościami

 • Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

 

Dofinansowanie

 

Ewidencja ludności

 • Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Wydawanie Nr ewidencyjnych PESEL noworodkom

 

 

 

Rejestr wyborców

Dowody osobiste

 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Działalność gospodarcza

 • wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej oraz instrukcje dostępne na stronie CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w zakładce formularze  instrukcje

 

Sprawy wojskowe

 • Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - zobacz - wniosek do pobrania
 • Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe - zobacz - wniosek do pobrania

 

Urząd Stanu Cywilnego

 • Wydawanie dokumentów (odpisów) z ksiąg stanu cywilnego - zobacz - wniosek do pobrania
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - zobacz   - wniosek do pobrania
 • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - zobacz - wniosek do pobrania
 • Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - zobacz  - wniosek do pobrania  
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka - zobacz
 • Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego - zobacz  
 • Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - zobacz
 • Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - zobacz   - wniosek do pobrania
 • Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - zobacz
 • Rejestracja zgonu - zobacz

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc materialna

 1. Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zobacz

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-09 12:27:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-13 13:36:01
 • Liczba odsłon: 19191
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1689822]

przewiń do góry