W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Podpisaną klauzule należy dołączyć do każdego składanego wniosku.

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.docx


Zagospodarowanie przestrzenne, drogownictwo

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Działalność gospodarcza

 • wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej oraz instrukcje dostępne na stronie CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w zakładce formularze  instrukcje

Zgłaszanie przydomowej oczyszczalni ścieków

 • Wniosek na zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.


Ochrona środowiska

Dofinansowanie

Ewidencja ludności

 • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
 • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Rejestr wyborców

Dowody osobisteGospodarka nieruchomościami

 • Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym


Sprawy wojskowe

 1. Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - zobacz - wniosek do pobrania
 2. Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe - zobacz - wniosek do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Wydawanie dokumentów (odpisów) z ksiąg stanu cywilnego - zobacz - wniosek do pobrania
 2. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - zobacz   - wniosek do pobrania
 3. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - zobacz - wniosek do pobrania
 4. Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - zobacz  - wniosek do pobrania  
 5. Zgłoszenie urodzenia dziecka - zobacz
 6. Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego - zobacz  
 7. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - zobacz
 8. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - zobacz   - wniosek do pobrania
 9. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - zobacz
 10. Rejestracja zgonu - zobacz


Pomoc materialna

 1. Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zobacz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-09 12:27:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-12 13:15:37
 • Liczba odsłon: 13878
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1225256]

przewiń do góry