Urząd Miejski
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
 

Sekretariat: 25 676 00 44

tel. (25) 757-66-18

(25)757-61-88

fax. (25) 757-60-26

www.kaluszyn.pl


Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn informuje, że od 01.01.2019r. obsługę bankową budżetu Gminy Kałuszyn (NIP 822-215-88-17; regon 711582612; kod  jednostki 1412093) prowadzi  Bank Spółdzielczy w  Kałuszynie. Numer rachunku podstawowego to:

29 9224 0007 0000 9667 2000 0010

Urząd jest czynny w godzinach:

  poniedziałek - piątek  7 30 - 15 30


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków oraz skarg do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w formie elektronicznej. Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć ePUAP

adres skrytki: /g1l9h0r9dv/skrytka

 

Burmistrz Arkadiusz Czyżewski

Tel. (25) 767-60-26


 

Z-ca Burmistrza Henryka Sęktas

Tel. (25) 757-60-26Referat Finansowy:

 

Skarbnik Maria Bugno

Tel. (25) 757-66-18     w.14


 

Stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej

Tel. (25) 757-66-18     w.18


 

Stanowisko pracy ds. księgowości   budżetowej placówek   oświatowych

Tel. (25) 757-66-18     w.18


 

Stanowisko pracy ds. płac i rozliczeń

Tel. (25) 757-66-18     w.33


 

Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych

Tel. (25) 757-66-18     w.33


 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat

Tel. (25) 757-66-18     w.10


 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat

Tel. (25) 757-66-18     w.10 

Urząd   Stanu Cywilnego:

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (stanowisko pracy ds.   ewidencji ludności)

Tel. (25) 757-66-18     w.21

 

Stanowisko pracy ds. obywatelskich i   obronnych

Tel. (25) 757-66-18     w.17 

Referat Inwestycji i Rozwoju:

            

Kierownik Referatu -stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych

Tel. (25) 757-66-18     w.12


 

Stanowisko pracy ds.   funduszy, programów pomocowych, rozwoju gminy, drogownictwo

Tel. (25) 757-66-18     w.16


 

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy,

Tel. (25) 757-66-18     w.15


 

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki odpadami

Tel. (25) 757-66-18     w.24


 

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt, komunikacja

Tel. (25) 757-66-18     w.24Stanowisko pracy ds. sportu i rekreacji

Tel. (25) 757-66-18     w.15


 

Referat Administracyjno organizacyjny:


Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych i obsługi informatycznej - Edyta Przybułek

Tel. (25) 757-66-18     w.30


 

Stanowisko pracy ds. organizacyjno- kadrowych i oświatowych

Tel. (25) 757-66-18     w.11


 

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady

Tel. (25) 757-66-18     w.11


 


Pozostałe stanowiska pracy:


Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Tel. (250 757-66-18     w.19


 

Stanowisko pracy ds.    ewidencji działalności gospodarczej

Te. (25) 757-66-18      w.19

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-05-29 12:12:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-17 11:23:14
  • Liczba odsłon: 16536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1225251]

przewiń do góry